Color Song

LYRICS

Color song, color song,
All day long,
Color song, color song,
All day long,
Color song , color song,
All day long
Here’s my little color song,
Red bird,
Blue bird,
Green bird,
Yellow bird,
Red bird,
Blue bird,
Green bird,
Yellow bird,
That’s my little color song…
Color song, color song,
All day long,
Color song, color song,
All day long,
Color song , color song,
All day long,
Here’s my little color song…
Red dog,
Blue dog,
Green dog,
Yellow dog,
Red dog,
Blue dog,
Green dog,
Yellow dog,
That’s my little color song…
Color song, color song,
All day long,
Color song, color song,
All day long,
Color song , color song,
All day long,
Here’s my little color song…
Red fish,
Blue fish,
Green fish,
Yellow fish,
Red fish,
Blue fish,
Green fish,
Yellow fish,
That’s my little color song…
Color song, color song,
All day long,
Color song, color song,
All day long,
Color song, color song,
All day long,
Here’s my little color song…
Red cat,
Blue cat,
Green cat,
Yellow cat,
Red cat,
Blue cat,
Green cat,
Yellow cat,
That’s my little color song…
Color song, color song,
All day long,
Color song, color song,
All day long,
Color song, color song,
All day long,
Here’s my little color song…
Red bird,
Blue dog,
Green fish,
Yellow cat,
Blue fish,
Green cat,
Yellow bird,
Red dog,
Green dog,
Yellow fish,
Red cat,
Blue bird,
That’s my little color song…
Red bird,
Blue dog,
Green fish,
Yellow cat,
Blue fish,
Green cat,
Yellow bird,
Red dog,
Color song, color song,
All day long,
Color song, color song
All day long
Color song , color song
All day long,
Here’s my little color song,
Color song, color song,
All day long,
Color song, color song
All day long
Color song , color song
All day long,
Here’s my little color song…

Mr. R.'s World of Science